SZKOŁA PODSTAWOWA im. Bohaterów Walk o Wolnoœć w Rdzawce.
Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Szkoły Podstawowej 
w Rdzawce w roku szkolnym 2020/2021
 

Przewodniczący -    Pani Katarzyna Jurzec

Zastępca             -    Pani Dorota Stolarczyk

Skarbnik            -    Pani  Iwona Czyszczoń

Sekretarz           -    Pani  Agnieszka Piekarczyk, Pani Halina Swałtek


 
 

Rodzice na zebraniu ustalili składkę na fundusz Rady Rodziców – w wysokości 50,-zł od jednego dziecka z rodziny  na bieżący rok szkolny. Wpłaty można dokonywać w szkole.


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej  w Rdzawce wspiera finansowo niektóre działania szkoły.

Środki z funduszu Rady Rodziców przeznaczane są na:

  • nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za  osiągnięcia sportowe i udział w konkursach i olimpiadach;
  • wyjazdy uczniów na zawody i konkursy;
  • zakup drobnych pomocy i materiałów

Szanowni Państwo!
Drodzy Rodzice!

Zapraszamy Rodziców do udziału w życiu szkoły. Wszystkie dobre rozwiązania, ciekawe inicjatywy, pomysły oraz uwagi, problemy i spostrzeżenia związane z pracą szkoły prosimy kierować do:

- Wychowawcy klasy;
- Nauczycieli uczących;
- Pedagoga szkolnego;
- Dyrektora Szkoły.

:: (C) 2006-2024    projekt i wykonanie www.kud.pl