SZKOŁA PODSTAWOWA im. Bohaterów Walk o Wolnoœć w Rdzawce.
PrzedszkoleWszystkie potrzebne druki do wypełnienia przez rodziców również znajdziecie Państwo w na dole strony

Harmonogram rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022:

L.P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

1.

Przyjmowanie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego.

01.03.2021 r.-07.03.2021 r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

08.03.2021 r.-19.03.2021 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa
w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.

22.03.2021 r.-25.03.2021 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

26.03.2021 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.

29.03.2021 r.-07.04.2021 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

09.04.2021 r.

7.

Pisemne wskazanie przez Burmistrza rodzicom dziecka nieprzyjętego, miejsca realizacji wychowania przedszkolnego.

do 23.04.2021 r.L.P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN
W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

26.04.2021 r.-07.05.2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa
w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.

10.05.2021 r.-12.05.2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

13.05.2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.

14.05.2021 r.-21.05.2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25.05.2021 r.


Informujemy, że Odział Przedszkolny w roku szkolnym 2020/2021

pracuje w godzinach 7:30 - 16:30

Szanowni Państwo Poniżej zamieszczamy procedury obowiązujące na czas trwania pandemii oraz deklarację do pobrania


procedura 2020


procedura covid przedszkole


deklaracja covid19
Rekrutacja do przedszkolaZałączniki do pobrania:


Załącznik Nr 1 – Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Załącznik Nr 2 – Wniosek o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego.

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie – wielodzietność rodziny kandydata.

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie oraz
o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (opiekunem prawnym).

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o podleganiu przez kandydata obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów), rodzica (prawnego opiekuna, rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego kandydata o zatrudnieniu/ prowadzeniu rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej/ studiowaniu lub uczeniu się w systemie stacjonarnym.

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w pobliżu przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej/ innej formy wychowania przedszkolnego/ szkoły.

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej/ inna forma wychowania przedszkolnego/ szkoły.

Załącznik Nr 9 – Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim/wsparciem asystenta rodziny.

Załącznik Nr 10 - Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka.

:: (C) 2006-2024    projekt i wykonanie www.kud.pl