SZKOŁA PODSTAWOWA im. Bohaterów Walk o Wolnoœć w Rdzawce.
Przedszkole


PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA!


http://www.rdzawka.pl/pliki/24%2005%202020%20nivea%20(2).jpg


Nasza szkolą bierze odział w ogólnopolskiej akcji społecznej PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA i walczy o jeden z dwudziestu placów zabaw, które do wygrania. Pomóż nam i również zagłosuj! Wywalczmy wspólnie miejsce dla zabaw dla dzieci!


1. Załóż konto na
https://podworko.nivea.pl/

2. Odszukaj nasza lokalizacje wpisując kolejno:
województwo malopolskie
powiat nowotarski
miejscowość Rabka- Zdrój
3. ZAGŁOSUJ


Możesz oddać jeden głos dziennie!


Pamiętaj – jutro też zaloguj się i oddaj głos!

Głosowanie trwa do 26.06.2020

Bez Ciebie nam się nie uda!
Liczymy na Twoja pomoc!!! 🙂😘Zarządzenie

w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rdzawce w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19;


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rdzawce zarządza , co następuje:


Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rdzawce w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.2.


W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Lista dzieci przyjętych do realizacji wychowania przedszkolnego

w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rdzawce

w roku szkolnym 2020/2021.

Nazwisko i imię dziecka
Biernat Marcel


Biernat Nadia


Budzyński Wawrzyniec


Chrobak Franciszek Józef


Czyszczoń Małgorzata


Czyszczoń Miłosz


Czyszczoń Patrycja Grażyna


Duda Paweł Jan


Dydyński Gabriel Krzysztof


Dydyński Kacper


Dydyńska Lena


Firek Liwia


Flig Amelia


Gacek Amelia


Kapłon Teodor


Karkula Antoni


Kłaptocz Bartłomiej Andrzej


Kłaptocz Jan Tadeusz


Kowal Karolina


Kowal Maksymilian


Kowalczyk Franciszek


Kozioł Liliana


Kułach Maksymilian


Kuś Dominik Szymon


Latawiec Emilia Weronika


Lelito Aniela Antonina


Leśniak Oliwier Marcin


Marciniak Julia


Potoczak Weronika


Przała Nadia


Rapacz Amelia


Rapacz Antoni


Rapacz Lena


Rapacz Piotr


Rapacz Tomasz


Ryś Błażej


Ryś Karol


Skawska Lena


Sroka Zuzanna


Stolarczyk Antonina


Szczepaniec Stanisław


Szczęch Jan


Szeliga Antoni


Worwa Łukasz


Zając Jeremi


Zając Klaudia


Zając Maciej


Żółtek Alicja


Rdzawka, dnia 31 marca 2020 r.


Informujemy, że Odział Przedszkolny

pracuje w godzinach 7:30 - 17:00Rekrutacja do przedszkolaZałączniki do pobrania:


Załącznik Nr 1 – Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Załącznik Nr 2 – Wniosek o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego.

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie – wielodzietność rodziny kandydata.

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie oraz
o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (opiekunem prawnym).

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o podleganiu przez kandydata obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów), rodzica (prawnego opiekuna, rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego kandydata o zatrudnieniu/ prowadzeniu rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej/ studiowaniu lub uczeniu się w systemie stacjonarnym.

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w pobliżu przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej/ innej formy wychowania przedszkolnego/ szkoły.

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej/ inna forma wychowania przedszkolnego/ szkoły.

Załącznik Nr 9 – Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim/wsparciem asystenta rodziny.

Załącznik Nr 10 - Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka.

:: (C) 2006-2020    projekt i wykonanie www.kud.pl